JLABS

JLabs.ePreskripce.Index

Expertní systém ePreskripce

  Bullet Expertní systém ePreskripce je software, který formou webové služby nabízí expertní služby hodnotící předepisování léků pacientům z řady odborných, statistických i ekonomických pohledů. Jedná se o prefabrikát, který koncoví uživatelé, typicky nemonice apod., vnímají jako černou schránku využívatelnou libovolným dalším softwarem. Systém má vlastní generické prostředí, je tedy možno v něm například i recepty sestavovat. Jedná se ale spíše o demosntrační nebo náhradní způsob využití. Předpokládaný způsob je využití voláním z prostředí jiného software podobně jako třeba extrakce sql=query z databázového systému.

  Bullet Technicky se jeví jako webová služba, na kterou se smluveným protokolem může autentizovaný software obracet a získávat "odborné stanovisko" černé schránky k tomu, co právě nyní chce lékař pacientovi předepisovat.

  Bullet Rozsah kontrol a verifikací je předmětem stálého vylepšování. Některé kontroly provádí systém sám o sobě (adekvátnost preskripce s vazbou na diagnózu, odbornost, ...). Jiné prostřednictvím bází znalostí, které získá koncový uživatel vlastní aktivitou nebo prostřednictvím systémového intergátora. To se týká například interakcí.

  Bullet Další informace systém volitelně odvozuje z preskripční historie pacientů (volitelně anonymizované).

  Bullet Součástí je vazba na negativní a pozitivní listy, kterými může uživatel ovlivňovat preskripční disciplínu.

  Bullet Expertní činnost systému se tedy neomezuje nutně jen na omezený kontext jednoho receptu.

  Bullet Systém jako takový se konfiguruje naplněním databází a číselníků, které popisují vnitřní kontext IT koncových uživatelů. To se týká tedy například seznamu autorizovaných uživatelů apod. Tuto činnost provádí systémový integrátor, případně přímo JLabs.

  Bullet Systém nefiguruje jako inhibitor činnosti lékařů, je to pomůcka, jejíž funkcionalita pomáhá při preskripci jakož i při analýze trendů apod.

  Bullet Popis rozhraní a další detaily jsou k dispozici pro systémové integrátory.

  Bullet Systém je typicky provozován na separátním serveru, je určen do prostředí Java a jeho funkcionalita je průběžně a konzervativně (původní funkce i rozhraní vždy 1:1 zachovány) ze strany JLabs. Správa je zajištěna prostřednictvím zabezpečeného přístupu via Internet.


JLABS Aktualizováno dne 20090512. Komentář: info@jlabs.cz