JLABS

JLabs.Docs.HláškaOpravduChcete ...

Odstranění hlášky "Opravdu chcete spustit ..."Bullet V gpedit.msc je možné nastavit, že má určitý typ souboru nízkou rizikovost. Při následném přístupu k danému typu souboru se varování již nezobrazí. Toto nastavení by se mělo použít s rozvahou.

spustit gpedit.msc

/Konfigurace Uzivatele / Sablony pro spravu / Soucasti systemu Windows / Spravce priloh / Seznam typu souboru s nizkou rizikovosti

zaškrtnout povoleno
a přidat vaxnt.exe;stetoskop2.exe;datopod.exe;wrtambucet.exe;krtek.bat a případně další ze síťového disku spouštěné úlohy. Oddělují se středníkem.

V anglické verzi Windows je to:

User Configuration / Administrative templates / Windows components / Attachment Manager / Inclusion list for low file types

zaškrtnou enable atd.


JLABS Updated 20110302. Comments: Lada.Janiga@jlabs.cz