JLABS Kontrola infekcí - datový model

V této části dokumentace popisujeme datové struktury využívané v rámci agendy kontroly infekcí. Omezíme se na ta data, která vyžaduje agenda sama a pomineme fakt, že může být provázána například s laboratorním systémem naší firmy a v takovém případě bude využívat přímo její konfigurační údaje. Nebudeme také rozlišovat mezi databázovými tabulkami a tzv pohledy. Na této úrovni výkladu není rozdíl patrný. Nebudeme také popisovat systémová data včetně systému pro správu přístupu uživatelských jmen a hesel, protože to není v tomto okamžiku důležité.

Celá agenda obsahuje několik konfiguračních tabulek a číselníků, které definují určitým způsobem informační kontext. Jsou to:

Rozumí se, že součástí dodávky systému ze strany JLabs jsou číselníky naplněné referenčním obsahem a technická pomoc při naplnění specifických údajů dané nemocnice, zejména struktury nemocnice, klasifikačních priorit apod.


Bullet Index
JLABS Aktualizováno dne 20041019. Komentář: info@jlabs.cz