JLABS Kontrola infekcí - pracovní scénáře

V této části dokumentace popisujeme podrobněji jednotlivé pracovní scénáře. Rozumí se, že agenda kontroly infekcí rozlišuje pro různé pracovníky různé profily. Směrem shora dolů podle šíře kompetencí vůči systému to jsou tyto:

Je jasné, že toto rozdělení není dogmatické. Pouze popisuje hierarchii tak, jak by měla ideálně vypadat. Rozdělení funkcí do profilů je dynamickou záležitostí a v každé instalaci se bude zřejmě v detailech lišit. Důležité sdělení je to, že na různé profily je pamatováno.

Následující výčet scénářů je seřazen naopak směrem zdola nahoru a začíná tedy scénáři, které jsou určeny profilům s nejmenšími kompetencemi.

Úplný výčet scénářů by byl velmi dlouhý a není ani nutno ho uvádět. Existuje řada variant de-facto stejných scénářů. Kupříkladu tedy můžeme kauzu ukončit v obvyklém formuláři vyplněním mimo jiné datumem ukončení, můžeme ale tutéž kauzu ukončit k tomu určenou horkou klávesou (a datum se rozumí dnešní) atp.

Nyní zkusíme popsat tok událostí v čase. Jedná se tak trochu o problém typu "slepice x vejce", musíme v cyklickém a pravidelném procesu nalézt jedno místo, jak do něj vniknout. Samozřejmě, agenda asynchronně zachycuje řadu případů a každý z nich se nachází v různém stadiu rozpracovanosti a hodnocení. Jména oddělení i další specifkace jsou samozřejmě smyšlená.


Bullet Index


JLABS Aktualizováno dne 20041019. Komentář: info@jlabs.cz