JLABS Kontrola infekcí - statistické sestavy

Agenda kontroly infekcí používá interpretační jádro VaxNt a z toho důvodu je výstavba grafických výstupů i statistických sestav otevřená na uživatelské úrovni. Pro uživatele, kteří nemají dostatečné zázemí nebo sběhlost v SQL, jsou předpřipraveny sestavy určené k analýze a případně i k publikování na nemocničním webu / intranetu.

Konkrétně jsou implementovány tyto sestavy. Pro uživatele obeznámené s VaxNt je jasné implicitně a zde to jenom připomínáme, že každou sestavu je možno na uživatelské bázi jakkoli a podle jakýchkoli položek přetřídit, zůžit, sestavit rozdělení či součty sloupců, provést složitější podvýběry apod.

  Rutinní přehled podle všech možných kriterií
    Rutinní přehled - 90 dnů zpět
    Rutinní přehled - 60 dnů zpět
    Rutinní přehled - 30 dnů zpět
    Rutinní přehled - X dnů zpět
  Případy
    Pripady+primariát
    Hlášení
    Všechny případy KI sestupně
    Všechny případy KI abecedně
    Aktivní případy podle abecedy
  Kauzy a agenda KI
    Kauzy sestupně
    Agenda KI sestupně
    Nekompletní záznamy pro kontrolu
    Podklady pro výstupy
  Sumarizační data
    KI Obdobi.Primariat.Klasifikace
    KI Obdobi.Primariat
    KI Obdobi.Oddeleni
    KI Obdobi.Oddeleni.Klasifikace
    KI Obdobi.Klasifikace
    KI Obdobi
  Konfigurační data
    Team kontroly infekcí
    Pracovní diagnózy KI
    Oddeleni pro KI (výběr z našeho číselníku)
    KlasifikaceCDC
    KlasifikaceNase
    KlasifikaceHELICS
    KlasifikaceRNI
    Péče
    Stavy případů
    InvazivniProcedury
  Pravidelně generované výstupy pro nemocniční web
    Přehled recentních případů
    Přehled recentních kauz
    Přehled recentních zápisů agendy (instrukce pro personál, ...)
    Sumarizace za nemocnici (a dále po měsících a typech případů)
    Sumarizace po odděleních (stejné členění jako výše)
    Sumarizace po primariátech (stejné členění jako výše)
    Výpočet trendu za posledních několik období
    Sumarizace za běžný rok


Bullet Index
JLABS Aktualizováno dne 20041019. Komentář: info@jlabs.cz