JLABS

JLabs.Docs.MatrixPrinters

Nastavení řádkových tiskáren pod W2000 a WXP.

An English version is attached below.

Bullet Řádkové tiskárny pod systémy W2000 a WXP mají horší podporu než pod staršími verzemi Microsoft Windows. Nastavení konkrétní velikosti stránky a dalších parametrů je složitější, někdy nemožné. Zde popíšeme, jak se to podařilo pro tiskárnu OKI Microline.
Bullet Tiskárnu je potřeba nainstalovat s pokud možno recentním ovladačem od výrobce. Ovladač neumožňuje nastavení papíru "Vlastní". Dá se to obejít tak, že se v panelu tiskáren v pull-down menu Soubor ... vybere volba Vlastnosti tiskového serveru a tam je možnost nadefinovat a pojmenovat vlastní formulář, velikost i vlastnosti papíru. V našem případě to byl 8 palců široký a 6 palců vysoký skládaný papír.
Bullet Ovladač pak některé z formulářů dovolí vybrat v nastavení předvoleb tisku pro naší tiskárnu. Systém v tom není žádný - některé ovladače nabízejí jenom některé formuláře ä jiné ovladače zase všechny. Důležité je, že náš ovladač nově definovaný formulář akceptuje. POZOR - v ovladači nutno identicky vyplnit jak Předvolby tisku tak na jiném místě se vyskytující Papír a kvalita a Upřesnit. Volíme v obou případech traktorový podavač a náš form 8x6".
Bullet Tím trápení nekončí - identické vlastnosti papíru je potřeba nastavit v setupu tiskárny a nesmí se zapomenout na to, že má případně i více podavačů a ty se navzájem mohou v setupu trumfovat. Zkrátka je potřeba to nastavit kdekoli to jen jde.
Bullet POZOR - nesmí se zapomenout stisknout Exit na ovládacím panelu tiskárny, jinak pracně naplněné parametry zapomene.
Bullet Poznámka k efektivitě tisku. Tiskárny pod Windows zřejmě tisknou vždy v grafickém modu s výjimkou generických modelů. Dobrého výsledku se ale dá dosáhnout tiskem z DOSu a to fintou. Vytvoříme textový soubor. Uvnitř něj vložíme znak FormFeed, tedy ^L, na zamýšlené konce kapitoly dokumentu. Obvykle to bude dokument, ve kterém se cyklicky opakují stejné části - sekvence faktur, výsledků apod. Pak vyvoláme DOSový příkaz PRINT na daný soubor a je to! Není to tedy funkce Print nabízená Windows, ale příkaz DOSu. Abychom to měli jisté, uděláme si starý dobrý batch obsahující příkaz PRINT Soubor.Txt a ten zavoláme již funkcí Windows, která se jmenuje ... Open. Pod DOSem pak na tiskárnu vyletí pouze znaky a vytisknou se v defaultním režimu velkou rychlostí. Je možno posílat i ESC sekvence na ovládání kvality tisku, to by pak ale jeden mohl klidně napsat i ovladač.
Bullet Kýžené nastavení je toto:

-------------------------------------------------------------------------
Menu Mode
Printer mode Emulation Mode      EPSON FX

Font     Print Mode        NLQ Courier
Font     Pitch           12 CPI
Font     Style           Normal
Font     Size           Single

Symbol Sets  Character Set       Set II
Symbol Sets  Language Set       American
Symbol Sets  Zero Characeter      Unslashed
Symbol Sets  Slash Letter 0      No
Symbol Sets  Code Page         Windows East Europe
Symbol Sets  Euro Sign         Disable
 
Rear Feed   Line Spacing       6 LPI
Rear Feed   Form Tear-Off       Off
Rear Feed   Skip Over Perforation   No
Rear Feed   Page Width        8"
Rear Feed   Form Length Base     Inches
Rear Feed   Page Length        6"

Bottom Feed  Line Spacing       6 LPI
Bottom Feed  Form Tear-Off       Off
Bottom Feed  Skip Over Perforation   No
Bottom Feed  Page Width        8"
Bottom Feed  Form Length Base     Inches
Bottom Feed  Page Length        6"

Top Feed   Line Spacing       6 LPI
Top Feed   Form Tear-Off       Off
Top Feed   Skip Over Perforation   No
Top Feed   Page Width        8"
Top Feed   Form Length Base     Inches
Top Feed   Page Length        6"

Set-up    Graphics         Bi-directional
Set-up    Receive Buffer Size    16K
Set-up    Paper Out Overrdide    No
Set-up    Print Registration    0.00 mm
Set-up    Operator Panel Function  Full Operation
Set-up    Reset Inhibit       No
Set-up    Print Suppress Effective Yes
Set-up    Auto LF          No
Set-up    CSF Bin Select      Bin 1
Set-up    Time Out Print      Valid
Set-up    Auto Select        Yes
Set-up    Sensor Disable      No

Parallel I/F I-Prime          Buffer Print
Parallel I/F Pin 18          +5v
Parallel I/F I-Prime          Buffer Print
Parallel I/F Auto Feed XT       Invalid

Printer mode Emulation Mode      EPSON FX
Menu End
-------------------------------------------------------------------------

(c) 2004 Janiga Labs

Setting-up line printers under W2000 and WXP


Bullet Line printers under W2000 and WXP enjoy somewhat worse support than under the previous versions of Microsoft Windows. Setting-up of user-defined page-size is sometimes difficult a nd sometimes impossible. here we describe how we did it for a big matrix printer OKI Microline. It will work for all EPSON compatible printers as well.
Bullet First have the printer installed thru a recent driver available on Internet. The driver suprisingly enough allows no user defined paper size. Instead, use the pull-down menu "File" of the Printers window. Then Properties of print server a there you will find a possibility to define new form. It means the dimensions and other properties. So we defined 8" W and 6" H folded paper.
Bullet Then Properties of our printer will allow (hopefully) to choose the newly defined form ro be the paper size of the printer in question. There are typically two places where an identical dialogue appears - Paper quality and Printer preset. We choose in both cases the same form and the source is selected to be the feed in question - tractor.
Bullet This does not bring and end - the same properties we must set into the printer setup. All three feeds must be set identically because there is a kind of precedence and one differently filled feed param can propagate to improper place.
Bullet IMPORTANT - never forget to press Exit after the set-up on the front panel. Otherwise the pronter will forget all the set-up.
Bullet Efficiency of the print process. The printer under Windows do print typically in graphics mode maybe with the exception of generic drivers. Good enough result we can obtain thru DOS using the following trick. Instead of printing we create a plain text file. Tytpically it is a sequence of medical exam results, invoices or other massively printed docs. Wherever a document ends we place a form feed characte, ^L so to speak. The we print thru PRINT command of DOS. Not to be confused with Print function of Windows. To be sure, create a simple batch file, place "PRINT File.Txt" in it and execute it in Windows thru the Open function. Printing this was sends characters only and the docs are printed at full speed using default fonts. You can place ESC sequences as well ... but you can even write your own driver as well.
Bullet The detailed params are in the above table. Enjoy!

(c) 2004 Janiga Labs


JLABS Updated 20040608. Comments: Lada.Janiga@jlabs.cz