JLABS

Gynekologie

Gynekologie - stručný popis univerzální agendy


Bullet Obecný popis


Bullet Aplikace je určena pro typické gynekologické lůžkové oddělení. Podporuje vedení obvyklé medicínské dokumentace, administrativní úkony s pacientkami, plánování provozu i statistické funkce pro rozbor páce oddělení za různá časová období.
Bullet Vedle lůžkové části podporuje aplikace také část ambulantní.
Bullet Krom vlastních funkcí obsahuje aplikace také konfigurovatelná rozhraní na širší nemocniční kontext. Konkrétně na centrální registr, centrální systém vyúčtování výkonů, zveřejňování výsledků a přebírání výsledků z jiných oddělení.
Bullet Práce s výsledky je vybavena hierarchií přístupových práv v zájmu utajení citlivých informací.
Bullet Systém obsahuje grafické komponenty pro tvorbu prezentace a rovněž rozhraní na kancelářský balík MS Office - je tedy možno pro potřeby prezentace a korespondence využívat komfortní a rozšířené prostředí.

Bullet Operační prostředí aplikace
Bullet Program je vytvořen na bázi univerzálního aplikačního jádra VaxNt. Blíže o něm viz Co to je VaxNt a Obecná dokumentace k VaxNt
Bullet O počítačích koncových uživatelů, tedy lékařů, sester a administrativních pracovníků, se předpokládá, že se jedná o běžná PC vybavená pro kancelářskou činnost. Operační systém může být kterýkoli z rodiny Windows firmy Microsoft, některé komfortnější funkce předpokládají rovněž přítomnost kancelářského balíku Office. To se týká zejména agendy propouštěcích zpráv a operačních protokolů.
Bullet Koncové počítače jsou obsluhovány jedním serverem, typicky se jedná o systém Linux Redhat. Provoz je možný de-facto proti libovolnému operačnímu systému i libovolnému typu databáze. Doporučená konfigurace je Linux s databází Interbase.
Bullet Systém se dodává jako plně zprovozněný celek a uživatelé se tedy nestarají ani o jeho konfiguraci, ani o jeho správu.
Bullet Údržba, aktualizace, hot-line i asistence pro případ havárií jsou rutinně zajišťovány firmou Janiga LABS jako dlouhodobá služba.
Bullet Systém je koncipován tak, aby nároky na obsluhu byly minimální, práci s ním zvládne kdokoli, kdo je zvyklý se pohybovat v prostředí typických aplikací pod MS Windows. Žádné zvláštní zaškolení systém nevyžaduje.

Bullet Důležité rysy aplikace
Bullet Systém je určen do širšího kontextu nemocnice, je ale možno jej používat i autonomně. Pakliže neexistuje širší nemocniční kontext, systém pouze ztratí část funkcionality.
Bullet Ve správné či předpokládané konfiguraci se očekává, že systém může z nějakého centrálního registru čerpat údaje o pacientkách a že sám naopak může do takového systému údaje pro potřeby ostatních oddělení vkládat.
Bullet Vyúčtování výkonů se předpokládá centrální za celou nemocnici s tím, že naše aplikace generuje (denně, měsíčně,...) podklady v tom formátu, který je v nemocnici obvyklý.
Bullet Řada funkcí systému je konfigurovatelná na uživatelské úrovni. Je tedy možno do agend přidávat flexibilně nové datové položky, je ale tovněž možno vytvářet vlastní tiskové vzory a další obdobné "mustry".
Bullet Konkrétně agenda operačních protokolů je koncipována tak, že po vyplnění základních údajů systém automaticky vybere vhodný mustr (vzorový text se vzorovou úpravou), vhodně jej upraví a zavolá nástroje Office - v tomto případě WinWord. Lékaři tedy mají iluzi, že pracují de-facto s Office.
Bullet Aplikace je automaticky vybavena WWW serverem a jeho prostřednictvím může sloužit jako zdroj informací pro zbytek nemocnice bez ohledu na to, jakými počítači či systémy jsou ostatní oddělení vybavena.

Bullet Výčet nejdůležitějších funkcí
Bullet Evidence pacientek - kartotéka identifikačních údajů pro potřeby hospitalizační i ambulantní agendy.
Bullet Vedení lékařské dokumentace, chorobopisu apod.
Bullet Evidence denního pohybu na lůžkách oddělení.
Bullet Agenda operací a operačních protokolů.
Bullet Agenda přijímacích a propouštěcích zpráv.
Bullet Plánování příjmů.
Bullet Agenda indikací.
Bullet Histologie a cytologie
Bullet Onkologická agenda.
Bullet Účtování výkonů pojišťovnám.
Bullet Agenda ambulantních návštěv.
Bullet Administrativní agendy (číselníky, adresáře, telefonní seznamy, ...)
Bullet Rozhraní na centrální registr.
Bullet Rozhraní na vysledky vyšetření.
Bullet Administrátorské rozhraní.
Bullet Systém automatického zotavení systmé po technické havárii
Bullet Automatický zálohovací systém.
Bullet ...

Bullet Obchodní podmínky
Bullet Systém je dodáván jako celek včetně 1ks serveru s neomezeným počtem přístupových licencí a instalován v referenční konfiguraci. Zvýhodněná cena za instalaci je do 31.12.2001 kč 297,000.- Cena zahrnuje dopravu, zprovoznění na místě, základní konfiguraci místních údajů, zaškolení personálu v rozsahu 4h a technickou podporu na dobu jednoho měsíce.
Bullet Technická podpora je zajišťována separátní dohodou podle ceníků Janiga LABS. Součástí technické podpory je aktualizace verzí a rovněž technický servis výměnou 1:1 při poruše serveru.
Bullet Systém je možno dlouhodobě zapůjčit pro potřeby testování nebo vyhodnocování. Cena za zápůjčku je odečitatelná od ceny případného budoucího kontraktu. Zapůjčení systému v konfiguraci 1ks server a 1ks stanice včetně HW, dopravy na místo a konfigurace je kč 9,720.- a 3,120.- za každý měsíc testovacího provozu. maximální doba zápůjčke je 6 měsíců, minimální jeden měsíc.
Bullet Zápůjčku systému na vlastní HW uživatele je možno dohodnout individuálně.


Bullet Nadřízená kapitola dokumentace / rejstřík


JLABS Aktualizováno dne 20010910. Komentář: info@jlabs.cz