JLABS

JLabs.Docs.Recepty

Nastavení tiskáren pro tisk receptů.Bullet Recepty je možno tisknout z aplikací VaxNt volitelně buď do předtištěných formulářů nebo na prázdné papíry. V obou případech se na počítačích definuje cílová tiskárna, na kterou aplikace recepis vytiskne. Nemusí to totiž být výchozí tiskárna - například ambulance může mít jako celek jedno výstupní místo pro recepty pro několik ordinací.
Bullet Aplikace VaxNt tedy očekává, že bude existovat tiskárna jménem "recepty" a na tu tisk směřuje. Není-li možno ji na počítači nalézet, recepis se zobrazí a uživatel jej tiskne tam, kam uzná za vhodné. Recept se generuje jako .pdf soubor a tiskovým / zobrazovacím procesorem je aplikace registrovaná na tuto příponu, obvykle tedy AcroReader nebo Acrobat. Důvodem je platformní nezávíslost - recept se vytiskne v jakémkoli prostředí, kde vůbec lze zobrazit .pdf soubor. Ve skutečnosti layout recepisu totiž nevytváří aplikace, ale webová služba, kterou mohou využívat i jiné aplikace, třeba intranetové.
Bullet Typická situace je ta, že tiskárna "recepty" je jenom alias zastupující konkrétní tray na papíry A6 na tiskárně, která má více možností pro vstup papíru různé velikosti. U sekundárních trayů není ale nutně definována dopředu velikost papíru - mohou konec sloužit ke vstupu papíru různého formátu, aniž by to tiskárna mohla dopředu vědět a ovlivnit. Proto je vhodné definovat tiskárnu "recepty" na straně Windows rovnou jako tiskárnu s velikostí papíru A6.
Bullet Konkrétní postup pro WXP je následující. Pro W7 nebo Vista je to analogické.


V nabídce tiskáren klikneme na volbu přidat tiskárnu - pokračujeme stiskem Další
zvolíme Místní tiskárna připojená k tomuto počítači a odstraníme zatrhávátko u volby Automaticky rozpoznat a nainstalovat tiskárnu Plug and Play
pokračujeme stiskem Další
v dalším okně zaklikneme volbu použít následující port a v roletce nalevo vybereme příslušný port
pokračujeme stiskem Další
Pak zvolíme ovladač tiskárny
pokračujeme stiskem Další
na dotaz zda ponechat stávající ovladač odpovíme zaškrtnutím volby Použít stávající ovladač - to je výchozí volba
pokračujeme stiskem Další
V následujícím dialogu tiskárnu pojmenujeme "Recepty" a zaškrtneme volbu NE u dotazu zda tiskárnu použít jako výchozí.
Celý další proces pokračuje stisky Další až k možnosti vytisknout zkušební stránku. Doporučuje se vyzkoušet - takže odpověď ano.
Po tomto procesu je vytvořena duplicitní tiskárna s názvem Recepty.
Ve vlastnostech tiskárny je pak potřeba ve výchozím nastavení zvolit formát papíru jako A6


JLABS Updated 20110302. Comments: Lada.Janiga@jlabs.cz