JLABS

JLabs.Docs.SP2-problems

Pozorované problémy SP2 pro WXP


BulletZpomalení připojení k databázi
  Diagnóza: Po instalaci SP2 se velmi zpomalí otevírání databází Interbase nebo Firebird na místních serverech.
        Paradoxně je otevírání případných databází mimo síť LAN normálně rychlé.
        Zpomalení se nepochopitelně týká případně i řady jiných aplikací, které dříve fungovaly
        správně.

  Příčína:  Defaultní nastavení firewallu blokuje příliš mnoho portů. Zde port 113 auth.

  Poznámka: Problém není v zamítavé reakci na spojení na port 113, ale v žádné reakci. Server se pokouší
        několikrát a teprve po uplynutí cca 30s to vzdá.

  Léčba: 
    Místa v síti
      Pravý click
      Vlastnosti
        Připojení k místní síti
          Pravý clicl
          Vlastnosti
            Protokol TCP/IP
              Horní záložka Upřesnit
                Brána firewall - Nastavení
                  Horní záložka Výjimky
                    Přidat port auth s číslem 113
                    Změnit obor na místní síť
    Hotovo

  Radikálnější léčba:
    Vypnout zcela firewall na daném PC, možno například tam, kde je celá síť schována za jiným firewallem.

(c) 2004 Janiga Labs


JLABS Updated 20041012. Comments: Lada.Janiga@jlabs.cz