JLABS

JLabs.Docs.W10...

W10 - problémy, nstavení, ...Bullet V gpedit.msc je možné nastavit, že má určitý typ souboru nízkou rizikovost.

  Nastavení a spuštění různých protokolů:
    Spustit Panel nástrojů
      Tam programy a pak Zapnout nebo vypnout funkce Windows
        Tam v seznamu cosi najít, například SMB1 už W10 by default mají vypnutý, jmenuje se to Podpora ...
        (www.wintip.cz)

  WSAEINVAL (10022)
    Translation: Invalid argument.
    Description: An invalid argument (for example, an argument that specified an invalid level) was supplied to the setsockopt (Wsapiref_94aa.asp) function. 
    Sometimes, it also refers to the current state of the sockets, for example, calling accept (Wsapiref_13aq.asp) on a socket that is not listening.


JLABS Updated 20110302. Comments: Lada.Janiga@jlabs.cz