JLABS

JLabs.SysDHCP.Index

SysDHCP - program pro správu DHCP a DNS

Bullet Řešení SysDHCP je určen pro správu a administrování složitějších sítí resp. jejich infrastruktury. Poskytuje elementární nástroje pro evidenci rozsáhlých databází počítačů, které mohou být rozděleny do skupin, podsítí apod. Rozumí se, že i poskytování DHCP je případně distribuované a vymezuje z rámce triviality.

Bullet SysDHCP je koncipován ne jako pouze software, ale jako řešení v tom slova smyslu, že jeho instalace typicky znamená i zprovoznění patřičného serveru unitř podnikové sítě.

Bullet Činnost programu je rozdělena na dvě sady funkcí. První je vlastní evidence a vytváření vhodně strukturované agendy počítačů, adresního prostoru apod. Druhou, která je skryta běžnému uživateli, je tzv. daemon v prostředí serveru, který je odpovědný za vhodnou distribuci evidovaných údajů do konfiguračních databází příslušných procesů na řadě počítačů v celé síti.

Bullet Rozumí se, že program je určen do prostředí podnikových sítí, kde je potřebná centrální evidence a rovněž i centrální správa všech údajů potřebných pro přidělování IP adres.

Bullet Rozhraní je vybudováno na aplikačním jádru VaxNt a je určeno pro provoz v prostředí systémů Windows. Vlastní infrastrukturní počítače se mlčky předpokládají spíše na bázi Linuxu, ale není to podmínkou.

Bullet Cílem SysDHCP je shromáždit logicky na jedno místo údaje nutné pro správu DHCP a DNS a to i v případě, kdy infrastruktura je obhospodařována celou řadou serverů skupin, podsítí apod.

Bullet Správa infrastruktury je typicky v prostředí unixových serverů spartánsky orientovaná na editaci textových souborů pomocí vi, u serverů na bázi Windows zase na přemíru clickání a interakce. SysDHCP se snaží využít předností grafického rozhraní pro tvorbu podkladů vlastní konfigurace. Nabízí díky jádru VaxNt řadu funkcí na správu databáze, statistiku, vyhledávání, systematické přesouvání skupin počítačů a další podobné triky. Vlastní konfigurační databáze infrastrukturních procesů jsou generovány až teprve z vlastní databáze SysDHCP.

Bullet SysDHCP se posléze sám postará o vhodnou dopravu konfiguračních dat, vytvoření správného formátu, podstrčení na správné místo a i restart příslušných služeb.

Bullet Dokumentace k SysDHCP sestává z těchto témat:
Kontext provozu úlohy a operační prostředí
Evidovaná data a jejich struktura
Operátorské scénáře
Administrátorské scénáře
Ovládání programu, detaily

Bullet Nadřízený index dokumentace


JLABS Aktualizováno dne 20030609. Komentář: info@jlabs.cz