JLABS

JLabs.DHS.Index

DHS - systém pro správu dokumentů

Bullet Tento ucelený systém je určen pro celou škálu zákazníků, jejichž počítačová agenda se vyznačuje produkcí řady dokumentů a různých souborů vůbec. Typickým problémem, se kterým se správci takové agendy potýkají, je chaotičnost uspořádání množiny dokumentů, nízká disciplína uživatelů a vysoká zranitelnost souborů ukládaných na sdílených i lokálních discích.

Bullet DHS je zkratkou za Document Handling System a základním úkolem této aplikace je omezit libovůli autorů dokumentů, vnést do evidence dokumentů určitý řád či rituál. Po technické stránce je pak DHS určen i k fyzickému skladování dokumentů a to metodou NEPOUŽÍVAJÍCÍ sdílení disků.

Bullet Jak to tedy funguje? Autoři dokumentů, výkresů a jiných souborů používají těch nástrojů, na které jsou zvyklí. Postupné nebo pouze definitivní verze dokumentů explicitně zařazují do všeobecně přístupného archivu. Součástí ukládacího rituálu je vyplnění několika náležitostí taxujících dokument (z jaké je agendy, pro jakého klienta, kdo je autorem, o co se jedná, ...). Dokument je poté softwarem odeslán do serverové části DHS a tam bezpečně uložen.

Bullet Kdokoli následně potřebuje k dokumentu přistoupit a má-li k tomu oprávnění, může v přehledu archivu vyhledat dotyčný soubor a vytvořit si na svém počítači (obecně kdekoli) svojí kopii. Původní soubor je nedotknutelný jak z definice tak i prakticky. Kdokoli tedy dokument potřebuje, získá jeho identickou kopii, jejíž další osud je pro DHS irelevantní. Jestliže posléze autor dokument upraví a zpětně vloží do archivu, stane se pouze novou verzí nebo zcela jiným dokumentem a původní dokument to neovlivní.

Bullet Jak vidno, archiv není určen ke skladování nesmyslů, ale naopak, slouží ke skladování do určité míry již vytříbené informace. Plyne-li pak z povahy práce, že je vhodné zachovávat různé pracovní verze, je možno do DHS opakovaně vkládat dokumenty po každé postupné úpravě a získat tak plnou historii.

Bullet Uložení je bezpečné hned z dvojího pohledu. Předně data nejsou normálními prostředky viditelná a soubory tedy není možno ani zničit, ani ukrást a ani zavirovat. Cokoli se tam uloží, leží de-facto nekonečně dlouho a jedinou možností, jak některé dokumenty zničit, je administrátorský a tedy cílený zásah. Dokumenty jsou navíc automaticky komprimovány, šifrovány a redundantně ukládány tak, aby případná havárie neměla žádný fatální účinek.

Bullet Fyzickou bezpečnost je možno ještě zvýšit vzdáleným zálohováním na jiný server.

Bullet Dalším aspektem bezpečnosti je hierarchie přístupů. Náš software umožňuje konfiguraci kdekoli mezi "úplně permisivní" a "paranoidní". V nejvíce bezstarostném prostředí je tedy možno archiv DHS zpřístupnit úplně všem lidem z firmy, kterým se aspoň podaří přihlásit k počítači. V naopak zcela paranoidním prostředí je možno definovat přístupová práva selektivně na každou skupinu dokumentů a to až i singletony, tedy individuální dokumenty.

Bullet Zkušenost je taková, že pro malé firmy se zcela kooperativním stylem práce je nejvhodnější bezstarostný režim, pro přísnější zákazníky pak kdesi na půl cesty ke zcela restriktivnímu systému přístupových práv. Absolutně paranoidní přístupový systém je vhodný spíše pouze pro klasifikovaná bezpečnostní prostředí a práce s každým takovým systémem je spíše obtížná a vede pak k "divokému" sdílení dokumentů.

Bullet Cílem správce by tedy mělo být nalézt takovou úroveň, kdy uživatelé budou ještě v DHS spatřovat výhodu. Bezpečnostní pravidla je pak možno postupně utužit. Je to mnohem lepší přístup než okamžité zavedení příliš přísného režimu.

Bullet Jak funguje provoz? Po technické stránce je DHS reprezentován dedikovaným serverem, jehož parametry odpovídají předpokládanému objemu dokumentů i frekvenci přístupů k nim. Pro malou firmu to bude naprosto nejlacinější komoditní počítač, pro velkou pak vyspělejší server. DHS je koncipován pro celkový rozsah skladovaných dokumentů kdekoli mezi 20GB a 2TB. Větší systémy je nutno provozovat na adekvátním hardware a nejedná se o obvyklé řešení.

Bullet Dokumentace k DHS sestává z těchto témat:
Kontext provozu úlohy a operační prostředí
Otázky a odpovědi
Tipy a triky
Evidovaná data a jejich struktura
Operátorské scénáře

Bullet Minimální lekce na zaškolení jsou uvedeny níže. Základním předpokladem je běžná počítačová gramotnost uživatele, základní sběhlost v práci s textovými procesory, znalost pojmu "soubor" apod. Vedlejším předpokladem je věcná znalost agendy firmy alespoň na formální a byrokratické úrovni. Od uživatele se posléze očekává, že v kooperativním prostředí dokáže archivovat svoje nebo svěřené dokumenty různých typů a že v potenciálně všech dokumentech bude umět produktivně vyhledávat a získat zpětně kopie vyhledaných dokumentů z archivu.
Úvodní lekce
Rutinní práce s dokumenty
Rutinní práce s konfigurací
Základy údržby

Bullet Nadřízený index dokumentace


JLABS Aktualizováno dne 20030609. Komentář: info@jlabs.cz