JLABS

JLabs.Docs.Index

Aplikační dokumentace


Bullet Tato stránka obsahuje aplikační dokumentaci a jiné důležité informace pro uživatele systémů JLabs resp. I3S a případně historii vývoje některých našich aplikací. Je určena našim klientům a případně i zájemcům o naše řešení. Na stránce nenaleznete informace o již delší dobu stabilních projektech bez vývoje a rovněž zde nejsou klasifikované projekty nebo projekty, u nichž si zákazníci nepřejí dokumentaci nebo informace zviditelňovat přes Internet. Stránky jsou úmyslně sestaveny co možná úsporně s ohledem na informační ekologii tak, aby neobtěžovaly zbytečnými efekty. Default access je work/work.


Bullet Licenční ujednání a veřejné obchodní podmínky:
Bullet Licenční podmínky
Bullet Obchodní podmínky

Bullet Popis aktuálně nabízených aplikací v medicínské oblasti:
Bullet Dokumentace k mikrobiologickým aplikacím verze 2001 a novější
Bullet Tablo kontroly infekcí
Bullet Provozní systém pro nukleární medicínu, PET, SPECT atd.
Bullet Expertní systém ePreskripce
Bullet Kdavky - kontrolní a manažerský systém

Bullet Recentně implementované / modifikované instalace:
Bullet Mikrobiologie Liberec
Bullet Mikrobiologie Trutnov
Bullet Studie k českému předesednictví EU 2009
Bullet Spotřeba antibiotik
Bullet Preskripce
Bullet Agenda invazí
Bullet ONM Nitra
Bullet Citace
Bullet CENIA
Bullet Agenda kontroly infekcí
Bullet DHS - správa dokumentů.
Bullet Aktuálně probíhající školení
Bullet Limo
Bullet Aktuálně vznikající konfigurace


Bullet VaxNt - obecné interpretační jádro
Bullet Co to je VaxNt
Bullet Obecná dokumentace k VaxNt
Bullet Nativni format vymeny dat VaxNt


Bullet Infrastruktura a byrokratické aplikace
Bullet Podklady pro audity, certifikace apod.
Bullet SysDHCP - správa DHCP a DNS ve složitějších sítích
Bullet Infrastruktura a síťové služby
Bullet Centralizovaná správa hesel a přístupových práv
Bullet Administrace elektronické pošty a přístupu k Internetu
Bullet Centrální logování událostí v počítačové síti a v aplikacích
Bullet Helpdesk a FAQ


Bullet Bakteriologie, antibiotická léčba, serologie, epidemiologie
Bullet Mikrobiologie VFN
Bullet Agenda bakteriologie SZÚ
Bullet Preskripční studie - Press,Pressant2001,2002,...
Bullet Dokumentace k mikrobiologickým aplikacím starších verzí 1993-2001
Bullet Nemocnice Na Homolce - mikrobiologie
Bullet FN Plzeň - mikrobiologie
Bullet Masarykova nemocnice Ústí nad Labem - mikrobiologie
Bullet Okresní nemocnice Strakonice - mikrobiologie
Bullet FN Bulovka - mikrobiologie


Bullet Standardní medicínské aplikace
Bullet Notes - plánovací pomůcka
Bullet Gynekologie
Bullet Stetoskop - systém sledování nálezů
Bullet Centrální registr pacientů
Bullet Systém unifikované pacientské dokumentace
Bullet Sdělování výsledků externí klientele
Bullet Centrální správa výsledků vyšetření
Bullet RIS - radiologický informační systém
Bullet Konzultační systém antibiotické terapie
Bullet Centrální správa výdeje vázaných antibiotik
Bullet Nosokomiální infekce
Bullet Positronová emisní tomografie


Bullet Specifické medicínské konfigurace NNH


Bullet Tipy a triky
Bullet Pozorované problémy se SP2 pro WXP
Bullet Interbase a Firebird
Bullet Nastavení řádkových tiskáren pod W2000 a WXP
Bullet Tisk štítků s čárovým kódem
Bullet Tisk receptů na čistý papír A6
Bullet Odstranění hlášky "Opravdu chcete spustit program ...?"
Bullet Odstranění hlášky "Pomalý start Office"
Bullet W10 - různé problémy a nastavení"

Bullet Specifikace prací pro externisty a testery

Bullet Nadřízená kapitola dokumentace / rejstřík


JLABS Aktualizováno dne 20051215. Komentář: info@jlabs.cz